søndag 30. september 2012

Blogging kva er det?
Ordet blogg kommer frå dei engelske orda web (internett) og logg (nedskrevet data/informasjon). Det starta med en amerikanar som la ut oppdateringar kvar dag og kalla desse oppedateringane weblogg. Etter eitt år ble opendiary eller opendagebok noko som fenget og blei tatt i bruk av fleire. I 1999 gjorde ein forfattar om ordet frå weblogg til orda we blogg, og betydninga «nettbasert nedskrevet data/informasjon» ble omformulert til «vi skriver informasjon» der det vart gjort om til noko som alle kan gjere. Det er det som er så fint med blogging, at det er akkurat det det er, noko som alle kan gjøre.
Kilde:  Wikipedia


Det er eigaren av bloggen som bestemmer kva som skal skrivas og når. Ut frå kven det er som skriver, kva eigaren av bloggen ønskjer å vidareformidle og kven det er som er ønskt mottakar for det som skrivas. En kan velje å lage en open blogg der alle kan lese det, eller lukka blogg der forfattaren bestemmer kven som skal få lese. Når det er skrevet eit innlegg kan lesarane svare og kommentere på innlegget viss dei ønskjer det, og bloggeren kan velje å respondere på kommentarar frå lesarane og dermed danne diskusjonstrådar.

Blogging kan også brukas i skolesammenheng slik at elevane kan vise foreldre noe av det de helder på med på skolen. En slik blogg kan også følgje klassen gjennom fleire år, slik at dei kan få dokumentert for eksempel prosjekter digitalt.

1 kommentar:

  1. Kompakt og svært godt innlegg om blogging som fenomén og aktivitet, også i skolen.

    SvarSlett